Hafaz Shah

Diversitet & inklusion er den stærkeste kilde til innovation & udvikling
5/5

Anbefaling

“Hafaz Shah er en dygtig strateg, der kan se muligheder for vækst og udvikling i en virksomhed. Han analyserede og skabte farbare løsninger for en virksomhed jeg har interesser i og han viste tillige hvordan løsningerne kunne implementeres. Hans evner ligger både inden for analyse af mulighederne og det at skabe strategien. Hertil kommer at hans organisatoriske evner, der betyder, at han kan vurdere og finde de rigtige kompetencer til at gennemføre strategien.”
Klaus Jacobsen
IDDAS | Direktør & stifter
“Han har samtidigt et godt strategisk blik for, hvad der kan lade sig gøre og ved at kombinere det med evnen til nytænkning er han i stand til at skabe ekstraordinære resultater. Hafaz er en god kommunikator og meget målrettet i forhold til de ambitioner han har.”
Imran Akbar
People & culture manager
“Hafaz Shah er en meget dygtig analyserende og reflekterende person, der evner at se muligheder for udvikling og fremdrift, hvor andre har tunnelsyn og ser barrierer. Han er den strategiske rådgiver, der kommer 360-grader rundt og med begejstring kan afstikke den bedste strategiske retning i situationen. Samtidig besidder han evnen til at matche de rette kompetencer med strategien, så implementeringen bliver en succes.”
Lars Malmmose
SmartStrategy | Partner

Workshop

Hvis du altid træder i andres fodspor - kommer du aldrig foran..

På mine workshops anskuer vi sammen jeres virksomhed ovenfra og ser de huller i markedet, som kan bringe jer i den gule førertrøje.

Jeg sammenholder jeres tal med virkeligheden, jeres drift og ressourcer – og herefter finder vi sammen den rigtige vej for jer…  

Foredrag

Giver jeres virksomhed overskud & har I en strategi..?

Book et foredrag hvor jeg tager jer med på en rejse i jeres egen virksomhed. Bliv klogere på hvorfor diversitet, arbejdsmiljø, ressourcer og optimering er vigtig for at give jer den bedste bundlinje..  

Konsulent

Skal vi mødes løbende og implementere jeres fremtidige strategier?

Som konsulent er jeg jeres sparingspartner. Jeg hjælper jer i jeres tempo og vi implementere sammen nye strategier og visioner. Brug mig når der skal knuses tal – tænkes ud af boksen, og vi skal se udfordringerne med positive briller og kreativt mindset. 

"Today is your opportunity to build the tomorrow you want"

Ken Poirot

Hvis vi er klar til inklusion og diversitet bliver vi verdens stærkeste arbejdsmarked...

Vi har et fantastisk uddannelsessystem og høj moral på arbejdsmarked, men vi udnytter ikke den kæmpe kapacitet, der ligger i mangfoldigheden – alle minoritets grupperne. 
Mit hjerte brænder for inklusion, diversitet og nedbrydning af tabuer – og jeg stiller gerne mig selv forrest for at komme det til livs. Er vi klar til inklusion bliver vi verdens stærkeste arbejdsmarked og med langt bedre indtjening. 

Mine sponsorer

Diversitet på arbejdsmarkedet
skaber kreativitet og rummelighed

Lønmodtagere
0
Handicappede
0
Udlændinge
0
"Som du allerede har opdaget, så sidder jeg meget ned… jeg er handicappet.
Det lå ikke i kortene, at jeg skulle være tømrer, og heldigvis brænder jeg for at analysere og skabe værdi.

MEN jeg møder desværre ofte virksomheder, som stadig ser udfordringer i, at jeg er handicappet. Det er en sag, der ligger mig meget på sinde, da 10-15% af den danske befolkning er handicappet, – en stor og meget veluddannet kapacitet, som virksomhederne er nød til at forholde sig til, da vi mangler arbejdskraft i Danmark."

Hafaz Shah

Image hover effect image

Diversitet

Diversitet eller mangfoldighed, er lidt hurtigt oversat - menneskelige variationer, såsom køn, etnicitet, race, alder, religion, seksuel orientering, uddannelse, socioøkonomisk status og fysiske evner. Vi skaber stærkere virksomheder ved hjælp af diversitet, og virksomheder der klarer sig bedre globalt set.  

Image hover effect image

Inklusion

Inklusion handler om at fjerne barrierer, stigmatisering og diskrimination, der kan ekskludere nogle grupper eller individer. Det indebærer at fremme lige muligheder og adgang til ressourcer, så alle har en retfærdig chance for at deltage og bidrage.

Image hover effect image

Strategi

Virksomhedsstrategi er en omfattende plan, der fastlægger mål og retningslinjer for succes. Den indeholder vision, mission og værdier samt identificere styrker, svagheder, muligheder og trusler. En veldefineret strategi guider beslutninger og er et dynamisk dokument, der revideres løbende for at tilpasse sig forandringer i markedet og dermed sikre virksomhedens konkurrenceevne og succes.